Świadectwa charakterystyki energetycznej

Czym są i po co są świadectwa charakterystyki energetycznej budynków?

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (tzw. certyfikaty energetyczne) są dokumentem opisującym zapotrzebowanie budynku na energię podczas jego normalnego funkcjonowania. Zawierają one zatem istotne informacje dla użytkownika obiektu, który potrzebuje danych o kosztach użytkowania.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku dla obecnego użytkownika

Oczywiście użytkownik, który użytkuje obiekt i opłaca faktury za energię i paliwa, zna rzeczywiste koszty użytkowania obiektu. Świadectwo charakterystyki ma dla niego ograniczone zastosowanie. Jednak na bazie danych ze świadectwa jest w stanie określić elementy kosztów (np. czy głównym źródłem strat energii są przegrody budowlane, okna, oświetlenie lub temu podobne). Dobrze wykonane świadectwo charakterystyki zawiera zalecenia dla właściciela/zarządcy budynku podane wprost. Zalecenia te powinny wskazywać właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi najbardziej trafne sposoby poprawy bilansu strat energii (czyli bilansu kosztów).

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku dla przyszłego użytkownika

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku potrzebne jest najbardziej przyszłym użytkownikom budynku. Świadectwo takie może być sporządzone jeszcze przed wybudowaniem obiektu, na podstawie dokumentacji projektowej, z wykorzystaniem metod obliczeniowych polegających na wykonaniu bilansu energii budynku.

Przyszły użytkownik może na przykład porównać ze sobą 2 obiekty pod względem kosztów.

Przykład zastosowania świadectw charakterystyki energetycznej budynku: Potencjalny nabywca mieszkania chce kupić mieszkanie na cele użytkowania przez siebie. Do wyboru ma 2 mieszkania niedaleko od siebie oddalone, o podobnej powierzchni użytkowej. Chciałby wiedzieć ile wynoszą koszty użytkowania obiektów, aby podjąć decyzję o wyborze. Historyczne dane o kosztach użytkowania są zwykle mało chętnie udostępniane przez właściciela, aby nie zniechęcić do podjęcia zakupu, a także ze względu na brak możliwości przeniesienia kosztów historycznych na koszty przyszłe (koszty zależne od liczby osób, nawyków itp.).

Z pomocą dla nabywcy przychodzą świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Nabywca na podstawie liczb ze świadectwa wylicza, że w pierwszym mieszkaniu rachunki za energię i paliwa wyniosą ok. 400 PLN/miesiąc, a w drugim ok. 700 PLN/miesiąc.

W świadectwie charakterystyki energetycznej budynku powinny znaleźć się także opisowe zalecenia dotyczące możliwości poprawy charakterystyki energetycznej obiektu. Potencjalny kupujący może pozyskać dzięki temu informacje o największych wadach obiektu z punktu widzenia zużycia energii.

Na jakiej zasadzie powstają świadectwa charakterystyki energetycznej budynków?

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków są wynikiem obliczenia bilansu energetycznego budynku. To znaczy, że określane są obliczeniowo zyski i straty energii budynku takie jak:

  • straty ciepła przez przegrody budowlane (ściany, dachy, okna, posadzki),
  • zyski ciepła przez przegrody budowlane,
  • straty energii systemu grzewczego i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  • zapotrzebowanie na energię systemu wentylacji i klimatyzacji,
  • zapotrzebowanie na energię systemu oświetlenia.

Brane są pod uwagę wszystkie składniki rocznego bilansu energii wyrażone w [kWh/rok], czyli rocznej ilości energii. W celu umożliwienia porównania różnych budynków obliczane są wskaźniki wyrażone w [kWh/(m2 rok)], to jest takie same wskaźniki w odniesieniu do 1 m2 powierzchni użytkowej.

Obliczenia są prowadzone na podstawie zunifikowanych zależności obliczeniowych zdefiniowanych w Rozporządzeniu w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Dzięki wykorzystaniu takich uniwersalnych zależności, świadectwa charakterystyki energetycznej budynków są ze sobą porównywalne.

Ponadto możliwe jest wykonanie charakterystyki energetycznej budynków metodą zużyciową, to znaczy opartą na faktycznie zużytej energii.

Jak poznać porządnie wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku wysokiej jakości powinno być wykonane:

  • w miarę możliwości po fizycznej wizycie osoby sporządzającej świadectwo w obiekcie,
  • z zapoznaniem się z dokumentacją techniczną budynku (projektami technicznymi),
  • z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania do sporządzania charakterystyki energetycznej budynku,
  • przez osobę znajdującą się na liście osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Obowiązek świadectwa charakterystyki energetycznej

Zasadniczo świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest obowiązkowe w przypadkach budowy, wynajmu lub sprzedaży budynku lub części budynku.

Gdzie zamówić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Zapraszamy do kontaktu. Poza świadectwami charakterystyki energetycznej jesteśmy w stanie zaproponować kompleksową obsługę w zakresie ograniczenia kosztów energii i wody.