Kalkulator toe – tona oleju ekwiwalentnego

Skąd się wzięła tona oleju ekwiwalentnego i do czego jest używana?

Tona oleju ekwiwalentnego jest jednostką energii podobną do stosowanej dawniej tony paliwa umownego. Tona paliwa umownego [t p.u.] była to ilość energii odpowiadająca kaloryczności 1 t dobrej jakości węgla kamiennego. Jednak w czasach gdy węgiel kamienny nie jest już TOPowym paliwem, stosuje się nową jednostkę – tonę oleju ekwiwalentnego [toe], odpowiadającą kaloryczności 1 tony dobrej jakości oleju napędowego (lekkiego oleju opałowego).

To, że tona oleju ekwiwalentnego dotyczy w nazwie paliwa nie oznacza, że w jednostkach toe nie można określać ilości energii elektrycznej czy ciepła użytkowego. Można na przykład wyznaczyć roczne zużycie energii elektrycznej zakładu przemysłowego w toe/rok zamiast w MWh/rok.

Jednostkę toe używa się do określenia dużych ilości energii, istotnych w skali kraju i Świata. Dlatego też używana jest w sprawozdawczości krajowego zużycia energii czy określania krajowych zasobów energii. W szczególności tonę oleju ekwiwalentnego definiuje ustawa o efektywności energetycznej do stosowania w audytach efektywności energetycznej/audytach energetycznych.

Ile wynosi 1 toe?

Tona oleju ekwiwalentnego jest jednostką energii przeliczalną na każdą inną jednostkę energii.

1 toe = 11630 kWh

1 toe = 11,63 MWh

1 toe = 41868 MJ

1 toe = 41,868 GJ

Kalkulator toe

Dla ułatwienia prezentujemy kalkulator do przeliczania toe (ton oleju ekwiwalentnego) na inne popularne jednostki energii stosowane w technice i odwrotnie.

 

Przeliczanie energii wyrażonej w [toe] na [MWh], [kWh], [MJ] i [GJ].
toe =
MWh =
kWh =
MJ =
GJ.

 

Przeliczanie energii wyrażonej w [MWh] na [toe].
MWh =
toe.

 

Przeliczanie energii wyrażonej w [kWh] na [toe].
kWh =
toe.

 

Przeliczanie energii wyrażonej w [MJ] na [toe].
MJ =
toe.

 

Przeliczanie energii wyrażonej w [GJ] na [toe].
GJ =
toe.