Różnica pomiędzy mocą [kW] a energią [kWh]

Moc a energia

Moc [kW] – chwilowy przepływ, strumień przepływu energii.

Przepływ energii może następować w różnej postaci: wymiany ciepła, pracy mechanicznej, na drodze elektrycznej, zmian składu chemicznego i innych.

 

Energia [kWh, MJ, GJ] – ilość energii, jaka przepływa w określonym czasie przy określonej mocy.

Energia E [kWh] = Moc P [kW] x Czas t [h]

[kWh] = [kW] x [h]

Przykład obliczenia zużycia energii na podstawie mocy

Ile energii elektrycznej zużywa grzałka elektryczna o mocy P = 2 kW w czasie t równym pół godziny?

Odp.: 2 kW x 0,5 h = 1 kWh