Moc i energia dowolnego paliwa

Moc i energia innych paliw – sposób obliczenia

Moc [kW] = Przepływ paliwa [m3/s lub kg/s] x Wartość opałowa

Energia [kWh] = Zużycie paliwa [m3 lub kg] x Wartość opałowa

Przy pomiarze ilości paliwa [m3] i [kg] należy ją przeliczać jest do warunków znormalizowanych.