Moc i energia paliw gazowych (gazu ziemnego i LPG)

Moc i energia paliw gazowych – sposób obliczenia

Moc [kW] = Objętościowy strumień gazu [m3/h] x k

Energia [kWh] = Zużycie gazu [m3] x k

gdzie: k – współczynnik konwersji w [kWh/m3], podawane na stronie www: “System Wymiany Informacji Średniodobowe ciepło spalania i liczba Wobbego

natomiast bez pomiaru kaloryczności gazu:

Moc [kW] = Objętościowy strumień gazu [m3/h] x Wd

Moc [kW] = Objętościowy strumień gazu [m3/h] x Qr

Energia [kWh] = Zużycie gazu [m3] x Wd

Energia [kWh] = Zużycie gazu [m3] x Qr

gdzie: Wd – wartość opałowa w [kWh/m3]; Qr – ciepło spalania [kWh/m3], czyli wartość opałowa Wd powiększona o ciepło wykroplenia wody ze spalin, bowiem wilgoć podczas kondensacji oddaje spore ilości ciepła.
np. dla gazu ziemnego wysokometanowego Wd = 36 MJ/m3 a Qr = 39 MJ/m3.

Objętość gazu [m3] przeliczana jest do warunków znormalizowanych.