Moc czynna [kW] i moc bierna [kvar] (elektroenergetyka)

Moc czynna

Moc czynna jest strumieniem energii transferowanym na drodze elektrycznej, powodującym zużycie paliwa w elektrowni, umożliwiającym odbiór energii użytkowej w odbiorniku elektrycznym docelowym.

W obliczeniach wykorzystuje się często moc średnią.

Moc średnia [kW śr.], np. Moc 15-minutowa; Moc 1-godzinna, czyli moc uśredniona w okresie czasu 15 min lub 1 h.

Moc bierna

  • indukcyjna (+)
  • pojemnościowa (–)

Moc bierna wyrażona jest w kilowarach [kvar]. Jest ona elementem przepływu mocy czynnej w sieciach prądu przemiennego, wynikająca z przesunięcia sinusoidy prądu względem sinusoidy napięcia w skali 1 okresu fali (maksymalnie o okres 1/50 s dla częstotliwości napięcia 50 Hz). Przesunięcie to jest opóźnieniem lub przyspieszeniem przepływu prądu wynikające ze zjawiska akumulacji ładunku elektrycznego w elementach pojemnościowych sieci (np. kondensatory urządzeń elektronicznych) lub indukcji prądu w elementach indukcyjnych sieci (np. uzwojenia silników elektrycznych). Wzajemne współdziałanie elementów pojemnościowych (–) i indukcyjnych (+) kompensuje (zmniejsza) moc bierną.

Skutki mocy biernej

Moc bierna powoduje straty energii czynnej w liniach przesyłowych (dodatkowe zużycie energii czynnej poza odbiorcą energii, nie mierzone przez licznik odbiorcy jako zużycie energii czynnej odbiorcy [kWh]), dlatego operator sieci dystrybucyjnej/przesyłowej (OSD/OSP) nalicza odbiorcom “Opłaty za moc bierną”.

Dodatkowe negatywne skutki u odbiorcy:

  • straty ciepła w transformatorach,
  • mniejszy zapas mocy transformatora wyrażony w kVA.